For ansatte

Denne siden er for deg som er ansatt hos Aksess bemanning. Som medarbeider hos oss ønsker vi at du opplever å bli godt ivaretatt. Vi følger våre medarbeidere tett, slik at vi kan bidra til at du opplever mestring og utvikling i jobben.

Lønnskalender: 

Lønn utbetales en gang pr. måned.

8. mars
9. april
9. mai
7. juni
9. juli
9. august
9. september
9. oktober
8. november
9. desember (halv skatt)