For ansatte

Denne siden er for deg som er ansatt hos Aksess bemanning. Som medarbeider hos oss ønsker vi at du opplever å bli godt ivaretatt. Vi følger våre medarbeidere tett, slik at vi kan bidra til at du opplever mestring og utvikling i jobben.

Lønnskalender: 

Lønn utbetales en gang pr. måned.

8. mars
9. april
9. mai
7. juni
9. juli
9. august
9. september
9. oktober
8. november
9. desember (halv skatt)

Rull til toppen